جدیدترین محصولات

قفل رینگ چرخ

مهره قفلي ١٢/١.٢٥اتومبيل هايی بارينگ مهره اي

محافظت درسرقت رينگ ولاستيك شما نحوه كاركرد:يكي از پيچ هاي داخل رينگ اتومبيل خودرابازكرده ويكي از پيچ هاي قفل رينگ را جايگزين آن كنيد سپس براي بازكردن آن ازآچار استفاده نماييد مخصوص رينگ هاي مهره اي اتومبيل ها جنس بدنه كروم باآبكاري خاص اين قفل ها در دومدل جعبه اي ووكيومي تهيه مي گردد تعداد دركارتن٣٦ عدد ادامه مطلب »

مهره قفلي ١٢/١.٥

محافظت درسرقت رينگ ولاستيك شما برای اتومبيل هايی بارينگ مهره اي نحوه كاركرد:يكي از پيچ هاي داخل رينگ اتومبيل خودرابازكرده ويكي از پيچ هاي قفل رينگ را جايگزين آن كنيد سپس براي بازكردن آن ازآچار استفاده نماييد مخصوص رينگ هاي مهره اي اتومبيل ها جنس بدنه كروم باآبكاري خاص اين قفل ها در دومدل جعبه اي ووكيومي تهيه مي گردد ... ادامه مطلب »

پيچ قفلي ١٢/١.٢٥ اتومبيل هاي اسپرت

محافظت درسرقت رينگ ولاستيك شما نحوه كاركرد:يكي از پيچ هاي داخل رينگ اتومبيل خودرابازكرده ويكي از پيچ هاي قفل رينگ را جايگزين آن كنيد سپس براي بازكردن آن ازآچار استفاده نماييد مخصوص رينگ هاي اسپرت اتومبيل ها جنس بدنه كروم باآبكاري خاص اين قفل ها در دومدل جعبه اي ووكيومي تهيه مي گردد تعداد دركارتن٣٦ عدد ادامه مطلب »

پيچ قفلي ١٢/١.٥ اتومبيل هاي اسپرت

محافظت درسرقت رينگ ولاستيك شما نحوه كاركرد:يكي از پيچ هاي داخل رينگ اتومبيل خودرابازكرده ويكي از پيچ هاي قفل رينگ را جايگزين آن كنيد سپس براي بازكردن آن ازآچار استفاده نماييد مخصوص رينگ هاي اسپرت اتومبيل ها جنس بدنه كروم باآبكاري خاص اين قفل ها در دومدل جعبه اي ووكيومي تهيه مي گردد تعداد دركارتن٣٦ عدد ادامه مطلب »

قفل رينگ پژو ايراني محصول بوتنی

قفل رینگ پژو ایرانی محصول بوتنی قفل رینگ پژو محصول بوتنی با جنس کروم محافظ رینگ های خودرو شما در برابر سرقت رینگ ها می باشد. مزیت قفل رینگ بوتنی به سایر قفلرینگ های موجود در بازار آلیاژ آبکاری شده به کار رفته در ساخت این قفل ها همچنین آچار و پیچ های سخت کاری شده این محصول می باشد. ... ادامه مطلب »

قفل رينگ پرايد ايراني

تولید این شرکت محافظت درسرقت رينگ ولاستيك شما نحوه كاركرد:يكي از پيچ هاي داخل رينگ اتومبيل خودرابازكرده ويكي از پيچ هاي قفل رينگ را جايگزين آن كنيد سپس براي بازكردن آن ازآچار استفاده نماييد مخصوص رينگ هاي فابريك سايز١٣اتومبيل ها جنس بدنه كروم باآبكاري خاص اين قفل در جعبه هاي مخصوص تهيه مي گردد تعداد دربسته١٢ عدد ادامه مطلب »

قفل رينگ L90 خارجي

محافظت درسرقت رينگ ولاستيك شما نحوه كاركرد:يكي از پيچ هاي داخل رينگ اتومبيل خود را باز كرده و يكي از پيچ هاي قفل رينگ را جايگزين آن كنيد سپس براي بازكردن آن از آچار استفاده نماييد مخصوص رينگ هاي فابريك سايز١٥اتومبيل ها جنس بدنه كروم با آبكاري خاص اين قفل ها در دومدل جعبه اي و وكيومي تهيه مي گردد ... ادامه مطلب »

قفل رينگ پژوخارجي

حافظت درسرقت رينگ ولاستيك شما نحوه كاركرد:يكي از پيچ هاي داخل رينگ اتومبيل خودرابازكرده ويكي از پيچ هاي قفل رينگ را جايگزين آن كنيد سپس براي بازكردن آن ازآچار استفاده نماييد مخصوص رينگ هاي فابريك سايز١٤اتومبيل ها جنس بدنه كروم باآبكاري خاص اين قفل ها در دومدل جعبه اي ووكيومي تهيه مي گردد تعداد دركارتن٤٠ عدد ادامه مطلب »

قفل رينگ پرايد خارجي

محافظت درسرقت رينگ ولاستيك شما نحوه كاركرد:يكي از پيچ هاي داخل رينگ اتومبيل خودرابازكرده ويكي از پيچ هاي قفل رينگ را جايگزين آن كنيد سپس براي بازكردن آن ازآچار استفاده نماييد مخصوص رينگ هاي فابريك ساير١٣اتومبيل ها جنس بدنه كروم باآبكاري خاص اين قفل ها در دومدل جعبه اي و وكيومي تهيه مي گردد تعداد دركارتن٤٠ عدد ادامه مطلب »